THẨM ĐỊNH GIÁ ĐỘNG SẢN

Động sản là gì?

Theo điều 107 Bộ Luật Dân sự 2015 và theo Tiêu chuẩn Thẩm định giá số 07, động sản có đặc điểm là không gắn cố định với một không gian, vị trí nhất định và có thể di dời được. Động sản là những tài sản không phải là bất động sản.


Đối tượng thẩm định giá động sản phổ biến

  • Phương tiện vận tải

  • Dây chuyền, máy móc, thiết bị

  • Gia súc

  • Hàng hóa khác