THẨM ĐỊNH GIÁ BẤT ĐỘNG SẢN

Bất động sản là gì?

Khi nói đến bất động sản, một cách phổ thông chúng ta sẽ nghĩ ngay đến là Đất và công trình xây dựng trên đất; cách hiểu phổ thông này là đúng, nhưng chưa đủ.

- Theo điều 107 Bộ Luật Dân sự 2015 và theo Tiêu chuẩn Thẩm định giá số 07, bất động sản có đặc điểm là gắn cố định với một không gian, vị trí nhất định, không di dời được. Do đó bất động sản bao gồm:

+ Đất đai;

+ Công trình xây dựng trên đất gắn liền với đất đai, kể cả các tài sản gắn liền với công trình xây dựng đó;

+ Các tài sản khác gắn liền với đất đai;

+ Các tài sản khác theo quy định của pháp luật.


Đối tượng thẩm định giá bất động sản phổ biến

  • Đất khu dân cư, đất nền

  • Đất thương mại, sản xuất kinh doanh.

  • Đất vườn, rẫy (cây công nghiệp: cà phê, tiêu, điều, cao su...)

  • Trang trại chăn nuôi

  • Nhà phố, biệt thự

  • Trạm xăng, nhà xưởng, kho bãi